16 YILIN ÖZETİ: HER 10 KİŞİDEN 4’Ü YOKSUL, YOKSUL SAYISI 35 MİLYONU AŞTI, PEKİ AMAÇ NE: SÜRDÜRÜLEBİLİR YOKSULLUK.

Ana Sayfa » GÜNCEL » 16 YILIN ÖZETİ: HER 10 KİŞİDEN 4’Ü YOKSUL, YOKSUL SAYISI 35 MİLYONU AŞTI, PEKİ AMAÇ NE: SÜRDÜRÜLEBİLİR YOKSULLUK.

09.06.2018 - 20:40

16 YILIN ÖZETİ: HER 10 KİŞİDEN 4’Ü YOKSUL, YOKSUL SAYISI 35 MİLYONU AŞTI, PEKİ AMAÇ NE: SÜRDÜRÜLEBİLİR YOKSULLUK.
'Her 10 kişiden 4’ü sosyal yardımlarla yaşıyor'
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yaptığı açıklamada sosyal yardımın seçimlerde tehdit olarak kullanılmasına ve Türkiye’deki yoksulluğa vurgu yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye’de yoksulluk envanterine kayıtlı olanların sayısının nüfusun yüzde 39.5’ine ulaştığını ve her 10 kişiden 4’ünün yoksul olduğunu ve yardımlarla yaşadığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tekin, “AKP hükümeti döneminde yoksulluk yaygınlaşmış ve kurumsallaşmıştır. 2012 yılında yardım alan hane sayısı 6.7 milyon iken, bu sayı 2014 yılında 8 milyon haneye çıkmıştır. Yardım alan yoksul sayısı ise 2012 yılında 23.7 milyondan 30.5 milyona ulaşmıştır. İşte AKP Türkiyesi” dedi.

Türkiye’de sosyal yardım anlayışını AKP iktidarı döneminde değiştiğini kaydeden Tekin, AKP’nin, içinden kopup geldiği Milli Görüş gömleğini çıkararak yerleşik, gönüllülük vurgusu yüksek gerçek hayırseverlik kavramını ve yerleşmiş sosyal yardım anlayışını çöpe attığını, yerine ise ranta dayalı, emek düşmanı politikaları koyduğunu söyledi.

“Milli kalkınmacı anlayışı terk ettiler”
Gürsel Tekin, “Bunun sonucu olarak da sosyal yardım anlayışı her alanda yozlaşma ve dejenerasyon süreçlerinin en etkili siyasal malzemesi haline gelmiştir. Milli Görüş anlayışının yerli ve milli kalkınmacı ekonomik modelini çöpe atan AKP’nin, uyguladığı ve ülke kaynaklarının peşkeş çekilmesi esasına dayalı neo-liberal ekonomi politikaları sonucu; gelir dağılımında adalet iyice bozulmuş, yoksulluk ve yoksunluk daha da artmış, işsizler çoğalmış, ücretli çalışanlar fakirleşmiş sosyo-ekonomik sorunlar artmıştır” diye konuştu.

“Yoksul sayısı artınca bülten çıkarmayı durdurdular”
Açıkladığı verilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açıklamaları ve bültenlerinden alındığını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Bakanlığın sosyal yardım alanların sayısı artınca 2014 yılından itibaren Sosyal Yardım Bülteni çıkarmayı durdurduğunu kaydetti.

Tekin açıklamasında şu bilgileri verdi:
“AKP iktidarı döneminde sosyal yardımlar adeta oy devşirmenin aracı haline getirilmiştir, yoksul ailelerin sayısı her geçen gün daha da artmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2017 Yılı içinde Türkiye’de kaç milyon kişinin sosyal yardım aldığı ile ilgili soruyu ‘10 milyon 610 bin 928 kişi’ olarak yanıtlamıştır. Bu rakam doğru fakat eksiktir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının vermiş olduğu yanıt ‘o yıl içinde’ sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısını göstermektedir. Oysa ki bakanlığın 2013 Yılı Sosyal Bülteni’nde yoksulluk envanterine kayıtlı yoksul sayısının 30.5 milyon olduğu belirtilmiştir. Yoksul sayısının her geçen gün artması üzerine bakanlık 2013 yılından sonra sosyal bülten yayınlamayı durdurmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nüfusun yüzde 15’inden fazlasının yoksulluk sınırı altında olduğu Türkiye’de, milyonlarca hane yaşamını yardıma muhtaç bir şekilde sürdürmek zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2015 yıl faaliyet raporuna ve bütçe sunum kitapçığına göre 2 milyondan fazla hane yakacak yardım almak zorunda kalırken, 969 bin hane eğitim, 681 bin hane de yakacak yardımı almak zorunda kalmıştır.”

“Yoksul sayısı 35 milyonu aştı”

Bakanlığın daha önce açıkladığı verilere göre 2012 yılında 23.7 milyon olan yardıma muhtaç sayısının 2014’te 30.5 milyona ulaştığını, 2018 yılına geldiğimizde ise bu rakamın 35 milyon kişiyi aştığının rahatlıkla söylenebileceğine dikkat çeken Gürsel Tekin şu görüşleri dile getirdi:

“2014 yılı rakamlarına göre Toplam Sosyal Yardım Harcaması 20.393.993.000 TL’dir. Sosyal Yardımların GSYİH içindeki payı yüzde 1.38 oranındadır. Yine Bakanlığın verilerine göre, 2012 yılında yardım alan hane sayısı yaklaşık 6.7 milyon iken, bu sayı 2014 yılında 8 milyon haneye çıkmıştır. Yardım alan yoksul sayısı ise 2012 yılında 23.7 milyondan 30.5 milyon kişiye ulaşmıştır.”

“AKP’nin amacı: Sürdürülebilir yoksulluk”
AKP döneminde etkinliğini arttırmış ve yoğunlaştırmış olan en önemli sosyal yardım kurumunun Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı olduğunu kaydeden CHP Milletvekili Gürsel Tekin, “Hayırseverlikle yoğrulmuş bir sivil toplum kuruluşu gibi davranan sosyal yardım dayanışma vakıfları, AKP’nin siyasi devamlılığının bir uzantısı haline dönüşmüştür. Bu siyasi devamlılığın amacı yoksullukla mücadele adı altında, ‘sürdürülebilir yoksulluk’ politikasıdır” dedi.

Gürsel Tekin sözlerini şöyle tamamladı:
“Sosyal yardımlar sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak gözükmekle beraber diğer yönüyle yoksulluğu ifade etmektedir. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının artması; aynı zamanda işsizliğin artması, gelir dağılımının bozulması, fırsat eşitliğinin sağlanamadığı anlamına da gelmektedir. Hiç şüphesiz yoksulluk, toplumsal gelişmenin ve özgürlüklerin önündeki en büyük engeldir. AKP hükümetleri ile birlikte artan sosyal yardımlar; üretim, istihdam, göç politikalarının da tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin sosyal politikasının özellikle sosyal yardım ve hizmet ağının hiçbir siyasi sömürüye mahal vermeden ‘hak temelli’ olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 24 Haziran, milletimiz için yoksullaşmaya ‘devam’ diyenlere karşı yoksullaşmaya ‘hayır’ diyenlerin kazanacağı gün olacaktır. Bu sınavı rant-faiz-kur sarmalına dolananlar değil, yoksulluğa, işsizliğe son diyenler, adil bir gelir dağılımından yana olanlar kazanacaktır.”

 

 

Ziyaretçi Yorumları

İlgili Terimler :