AYLİN KARADAĞ- ÜLKEDE OLANLAR BİR SİYASİ KRİZ DEĞİL, DEVLET KRİZİDİR.

Ana Sayfa » GÜNCEL » AYLİN KARADAĞ- ÜLKEDE OLANLAR BİR SİYASİ KRİZ DEĞİL, DEVLET KRİZİDİR.

24.05.2018 - 21:25

AYLİN KARADAĞ- ÜLKEDE OLANLAR BİR SİYASİ KRİZ DEĞİL, DEVLET KRİZİDİR.

Toplumlar, uluslar, öncelikle adaletle yücelir, bütünleşir, adaletsizlikle çözülür, dağılır ve batarlar.

Adalet insan davranışları, sosyal ilişkiler ve sosyal kurumlar açısından hukukla, ahlakla, ekonomiyle ve politika ile doğrudan ilişkilidir.

Ulusal ve evrensel barışın temelinde, kapsamlı bir sosyal adalet vardır. Adaletin sağlanamayışı insanlardaki bencillik, maddi çıkarlar, çoğu yöneticinin eylemlerini belirleyen siyasi amaçlar, egemen olma hırsı, toplumda rekabet ve çıkar hesapları, çatışmalar, adaleti önleyen en önemli unsurlardır.

Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerden ya da geçiş dönemindeki toplumlardan daha başarılı mücadele sergilemesinin en önemli nedenleri, “destekleyici” ve “gözetimci” sivil kuruluşların yaygınlığı ve kamu yönetiminin saydamlığında etkili olmalarıdır.

Ne var ki ülkemizde şu an siyasi ideolojiye hizmet eden düzenlemeler yapılarak, denetimsizliği sağlamak amacı ile Teftiş ve denetleme kurullarının işlevsiz hale getirilmesi sonucu, sivil toplum kuruluşları ve dahi TBMM etkisiz hale gelmiştir.

Oluşturulan bu siyasi mekanizma, hak arayışlarının önüne geçmiş, dolayısıyla siyasi yozlaşma, usulsüzlük, yolsuzluk ve toplumda kutuplaşmayı en üst seviyeye taşımıştır.

Siyasi iktidarın adına millet iradesi dediği böylesi bir yönetim şekli, her alanda düzensizlik, birbirine karışmış hak ve görevler, karşılıklı haksızlıklar, suistimaller, kayırmalar bir takım çevrelere haksız kazançlar sağlanmıştır.

AKP’nin kamu kurumlarına yönelik müdahale ve biçimlendirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan  torpil, rant kollama çabaları, yolsuzluk ve yozlaşmanın toplumun diğer kesimlerine yayılması ile bireylerde kişilik tahribatına ve toplumsal çözülmeye  yol açmıştır.

Kişilikli olmanın, özgürce fikir üretmenin, söz söylemenin, utanma duygusuna sahip olmanın  dışlandığı bu süreçte kişiliği tam oturmuş, sınırları ve ölçüleri net insan profili ile karşılaşmak neredeyse imkansız hale gelmiştir.

 

AYLİN KARADAĞ’ın yazısının tamamını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

ÜLKEDE OLANLAR SİYASİ BİR KRİZ DEĞİL, DEVLET KRİZİDİR.- AYLİN KARADAĞ

Ziyaretçi Yorumları

İlgili Terimler :