BİR EMPERYALİST OYUN, “EŞİT YURTTAŞLIK”- ŞAHİN MENGÜ

Ana Sayfa » İÇ ve DIŞ SİYASET » BİR EMPERYALİST OYUN, “EŞİT YURTTAŞLIK”- ŞAHİN MENGÜ

02.06.2018 - 7:18

BİR EMPERYALİST OYUN, “EŞİT YURTTAŞLIK”- ŞAHİN MENGÜ

BİR EMPERYALİST OYUN, “EŞİT YURTTAŞLIK”

Yurttaşlık bir ülkeye mensup olma halidir. 1982 Anayasasının 66. Maddesine göre “ Türk Devletine  vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

Öcalan ve PKK 2003’te yayınladıkları “Demokratik konfedarizm” başlıklı broşüründe, Cumhuriyetin  ulus tanımı, yani Türk Milleti tanımı, anti demokratik idi.

HDP programında yer alan Öcalan patentli bu eşit vatandaşlık eski bir azınlıkçılık teoridir. Bu üniter devlet yapısını bozmaya amaçlayan bir söylem ve politikadır.

PKK bir terör örgütüdür ve Öcalan’da bu örgütün yakalanıp yargılanmış elebaşıdır.

Bilindiği üzere anarşizm ve terör sömürü düzeninin yani emperyalizmin çarkıdır.

Emperyalistler bu oyunu Türkiye üzerinde 100 yıl evvelde oynamışlardı. Türkiye’nin Lozan Heyetinde bulunan Rıza Nur Bey’in “Dr Rıza Nur’un Lozan  hatıraları isimli kitabının 103. Sayfasında  “Frenkler ekalliyetler(azınlıklar) diye üç nevi biliyorlar. Irkça ekalliyet, dilce ekalliyet, dince ekalliyet.  Bu bizim için gayet vahim bir şey, büyük bir tehlike, Çerkez, Abaza, Boşnak, Kürt ilh..yi Rum ve Ermeni’nin  yanına koyacaklar. Dil tabiri ile Müslüman olup başka dil konuşanları da ekalliyet yapacaklar. Din tabiriyle halis Türk olan iki milyon Alevi’yi ekalliyet yapacaklar. Yani bizi hallaç pamuğu gibi dağıtıp atacaklar.Bütün kuvvetimi bu tabirleri kaldırtmaya verdim.Pek uğraştım pek müşkülat ile fakat kaldırdım…” diye yazmaktadır.

Ülkemizde Lozan Andlaşması ile kabul edilen azınlıklar dışında bir azınlık yoktur.

“Eşit Yurttaşlık” Türkiye üzerinde oynan bir emperyalist oyundur. Bölüp parçalayıp hükmetme  arzusunun yani Balkanizasyonun son tatbik alanı olarak düşünülen yer Türkiye’dir.

Ulusal kimlikler, yaratılan yeni azınlıklar ile ulusa duyulan sadakat duygusu ortadan kalkacak veya en azından zayıflayacak böylece sömürü düzeni daha rahat hayata geçirilebilecek.

2013 yılında Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi  Başkanı Mesut Barzani, İran, Irak,Türkiye, Suriye  Kürt partilerine şu çağrıyı yapmıştı “Halkımızın düşmanları  zayıflamış durumda ve Kürt’ü inkar sürecini geride bıraktık. Karanlıklarla dolu20. Yüzyılın tersine 21. Yüzyıl, Kürtlerin umutlarının yeşereceği bir yüz yıl olacak. Bu kritik aşamada halkımızın haklı mücadelesini zafere ulaştırmak için birlik ve ortak çalışmaya ihtiyacımız var” demişti.

Emekli Büyükelçi, bilge İnsan Şükrü Elekdağ Lozan’ın 90.yıldönümünde Sözcü Gazetesi’ne verdiği mülakatta : Lozan Anlaşması  Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük diplomatik başarıdır. Lozan, tek ülke, tek egemenlik ve tek ulus öngörür. …AKP’nin yaptığı  Kürt açılımı Lozan’ın temeline  dinamittir. İktidarın açılımı, üniter yapıya ters düşüyor.”  demişti.

Her ne kadar açılım süreci şuanda durdurulduysa da, seçim ikinci tura kalırsa AKP HDP ile eşit yurttaşlık, özerklik gibi konularda anlaşabilir.

Tayyip Erdoğan kendi konumunu korumak için böyle bir pazarlığa girebilir.

Seçime gidilirken, diğer partilerin de üniter yapıyı bozacak düzenlemeleri ağızlarına almamaları gerekir.

Kimsenin ırkı ve kökeni diğerinden üstün değildir.Bu nedenle ırk temelinde çözüm arayışlarından kendimizi korumalıyız.

Yapılması gereken farklı etnik kimliklerin ve inançların ortadan kaldırılması değil onlara saygı gösterilerek ülke bütünlüğünün ulus devlet anlayışı ile korunması olmalıdır.

Emperyalist bir oyun olan eşit yurttaşlık ülke bütünlüğünü tehlikeye düşürebilir.

Bu emperyalist oyunu bozmak için yapılması gereken Türkiye’nin her yöresinde yaşayan Kürt, Arap, Boşnak,Laz, Çerkez, Abaza,Arnavut, Roman gibi farklı etnik kimlilere sahip tüm insanlarımızı  huzura, barışa, gelişmeye ve sosyal refaha taşımaktır.

Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bu tartışmalarda kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

İlgili Terimler :