ENİS TÜTÜNCÜ YAZDI- KILIÇDAROĞLU’NA YAŞAMSAL UYARI

Ana Sayfa » GÜNCEL » ENİS TÜTÜNCÜ YAZDI- KILIÇDAROĞLU’NA YAŞAMSAL UYARI

19.11.2018 - 9:38

Enis Tütüncü

Enis Tütüncü

yazarın tüm yazıları
ENİS TÜTÜNCÜ YAZDI- KILIÇDAROĞLU’NA YAŞAMSAL UYARI

 

 

 

31 Mart Yerel seçimleri yalnız Türkiye açısından değil, CHP açısından da yaşamsal önemdedir. CHP demokrasinin beşiği olan yerel yönetimleri kazanarak ülke kaderine hakim olabilme açısından yeni bir başlangıca imza atabilir.

 

Seçim takvimi uyarınca ön seçim yapılmasının zamanlama açısından sıkıntılar yaratacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere uygun görülen diğer büyük şehirlerde, eğilim yoklamasıyla aday belirlenmesi yöntemi bir an önce devreye sokulmalıdır. Eğilim yoklaması o seçim bölgesindeki tüm parti üyelerinin katılımına açık, sandık yoluyla yapılmalıdır.

 

Bakınız! 1984 yılı yerel seçimlerinde SODEP’te MKYK üyesi, 1989 yerel seçimlerinde ise, SHP PM üyesi ve Milletvekili olarak sorumluluk üstlenmiş ve 2011 yılına kadar aralıksız 28 yıllık siyasi yaşamında sayısız defalar önseçimli seçime girmiş bir parti yöneticisi olarak bir anımsatma yapma gereğini duymaktayım. SODEP 1984 yerel seçimlerinde, Meclis’te hiçbir milletvekiline sahip olmaksızın ana muhalefet konumunu kazanmış; SHP ise, 1989 seçimlerinde yerel yönetimlerde mutlak iktidara gelme başarısını göstermiştir.

 

Bu başarıların içinde yer almış bir siyaset adamı olarak iddia ediyorum ki; özellikle söz konusu seçim bölgelerinde, eğer eğilim yoklaması yapılmadan seçimlere girilirse, sonucun tam bir hezimet olacağına görmekteyim. Bu uyarıyı 1983-2011 yılları arasındaki 28 yıllık dönemin kesintisiz parti hafızasını taşıyan ve siyaseten hiçbir beklentisi bulunmayan bir politik kişilik olarak yapma sorumluluğuyla karşı karşıya bulunduğumu ama bunu da ezilerek yerine getirdiğimi vurgulamak istiyorum.

 

Kaldı ki; CHP’nin son tüzük değişikliğinden sonra Bülent Tezcan’nın 11 Mart 2018 günü basında şöyle bir açıklaması yer almıştır:

 

“Örgütlerin hakim gelmeden de sandık koyarak yapabilecekleri eğilim yoklamalarını da önseçim gibi dizayn etme anlayışı tüzüğe yerleştirilmiştir.”

 

Öte yandan, Yerel Seçimler Aday Saptama Yönetmenliğinde (Merkez Yoklaması Mad.10); “Merkez yoklaması kararının alınmasından önce ya da sonra, bu yöntemin en verimli şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve Parti Meclisi’nin kararına kaynak oluşturmak üzere Merkez Yönetim Kurulu şeklini ve zamanlamasını da belirleyeceği çeşitli eğilim yoklaması yöntemleri uygulayabilir.” hükmü de yer almaktadır.

 

Demokrasiyi, “hedefe varmak için binilip, hedefe varınca inilecek bir tramvay” olarak gören AKP anlayışı, Türkiye’de teokratik (din temelli) bir devlet yapılanmasına yönelmiş durumdadır.

Bu arada ülke ekonomisi çok derin bir ekonomik krize sürüklenmektedir. İşsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk ciddi boyutlarda artarken, gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşmektedir. Hem hane halkları hem de özel girişimciler gırtlağa kadar borca sokulmuşlardır. Yolsuzluklar, organize hale getirilmiş, Türkiye’de bir çeşit çeteli soygun düzeni oluşmuştur. Çağdaş hukuk anlayışının terk edilmesiyle yargı bağımsızlığı her gün çiğnenmektedir. Korku, baskı ve sindirme her alanda egemen kılınmaktadır. Zorbalık ve adaletsizlik kol gezmekte, yapanlardan ise hesap sorulamamaktadır.

Öte yandan Türkiye inananlar ve inanmayanlar olarak; mezhep, tarikat, cemaat ve etnik farklılıklar gibi konularda kutuplaşma ve ayrışma sürecine sokulmuştur. İşin acı yönü AKP iktidarı, sıfır terörle devir aldığı Türkiye’de hem bölücü ve hem de dinci terör odaklarının güçlenmesine yol açan yanlışlar yapmıştır. Türkiye dünyada saygınlığı dibe vurmuş, nerdeyse herkesle kavgalı bir ülke durumuna düşürülmüştür.

Altı kuvvetle çizilen koşullarda AKP’nin oy oranı, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 42’nin altına düşmüş durumdadır. Bu düşüş eğiliminin 31 Mart’a kadar artarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Ne var ki CHP’nin oy oranında kayda değer bir artış söz konusu değildir.

Evet! 31 Mart Yerel seçimleri yalnız Türkiye açısından değil, CHP açısından da yaşamsal önemdedir. CHP demokrasinin beşiği olan yerel yönetimleri kazanarak ülke kaderine hakim olabilme açısından yeni bir başlangıca imza atabilir.

 

Tüm CHP’liler olarak, birbirimizin üretkenliğine, yaratıcılığına, yurtseverliğine ihtiyacımız olduğu gerçeğiyle ‘’Yalnız Ben’’ anlayışını bırakıp, “Hepimiz’’ anlayışıyla harekete geçme olanağını kullanmak zorundayız.

 

Tarihi bir fırsat doğmuştur.

Bu fırsatın kaçırılmasına sebep olanları tarih kesinlikle affetmeyecektir.

 

Enis Tütüncü

 

Tekirdağ Önceki Dönemler  Mv.

 

(SODEP Kurucu MKYK Üyesi, SHP Gn. Sek. Yard., CHP MYK ve PM Üyesi.)

Ziyaretçi Yorumları

İlgili Terimler :