İKTİDARIN ARKA BAHÇESİ TÜRK İŞ BU GERÇEĞİ GÖRMEZDEN GELİYOR. SGK VERİLERİNE GÖRE İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM GELİRİ BAĞLANAN DOSYA SAYISI 28 BİN

Ana Sayfa » GÜNCEL » İKTİDARIN ARKA BAHÇESİ TÜRK İŞ BU GERÇEĞİ GÖRMEZDEN GELİYOR. SGK VERİLERİNE GÖRE İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM GELİRİ BAĞLANAN DOSYA SAYISI 28 BİN

13.09.2018 - 6:26

İKTİDARIN ARKA BAHÇESİ TÜRK İŞ BU GERÇEĞİ GÖRMEZDEN GELİYOR. SGK VERİLERİNE GÖRE İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM GELİRİ BAĞLANAN DOSYA SAYISI 28 BİN

Dün 12 Eylül’dü. Yurtseverlik.com 12 Eylül’ün yıl dönümünde faşist darbenin toplumda açtığı yaraların dökümüne ilişkin ayrıntılı bir haber yayımladı. Kenan Evren ve cuntası o dönem ülkede demokrasiden yana olan bütün kitle örgütlerini adeta biçtiler. Bunların başında hiç kuşkusuz işçi konfederasyonları geliyordu.

Bugün Türkiye’nin en büyük işçi örgütü olan Türk İş’in diz çöktürülmesi o süreçle yakından bağlantılı. İktidarın arka bahçesi konumuna gelen koskoca konfederasyonun göz yumduğu, sesini çıkarmadığı gelişmelerin başında, iş kazaları geliyor. Kamuoyundan köşe bucak saklanan veriler örgütsüzlüğün, taşeronlaşmanın, sağ politikalara boyun eğmenin en somut göstergesi.

Cumhuriyet’te yer alan haber 2002’den bu yana giderek artan iş kazalarının gerçek boyutunu gözler önüne seriyor.

İş cinayetleri konusunda yıllardır üzücü bir rekora imza atan ülkede, bir de gerçek verilerin dosyalar arasında gizlendiği ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) verilerine göre iş kazası sonucu ölüm bildirimi yapılan kişi sayısı ile ölümlü kaza sonucu aylık bağlanan kişi sayısının birbirini tutmadığı görüldü. İki veri arasındaki fark bazı yıllar yüzde 500’leri buldu.
DİSK-AR tarafından yapılan bir araştırma iş cinayeti sayısının bilinen iki katı olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Gerçek ölüm gizli

SGK iş kazası sonucu ölümleri iş kazası bildirimlerine göre açıklıyor. Ancak bu veriler eksik ve ham. Çünkü daha sonra SGK tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan vakalar açılan davalar ve müfettiş incelemesi sonucu iş kazası ve meslek hastalığı sayılıyor. Böylece iş kazası ve meslek hastalığı sonucu gerçek ölüm sayısı ortaya çıkıyor. Bir diğer ifadeyle iş kazası sonucu gerçek ölüm sayısı SGK ’nın iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri bağlanan dosya sayısında gizli. Her dosya bir işçi ölümünü ifade ediyor.

Yasa işe yaramadı

2012’de büyük iddialarla kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, bir yandan yetersizlikleri öte yandan işverenlerin talepleri doğrultusunda yapılan değişiklik ve ertelemeler nedeniyle beklenen sonucu yaratmadı.
Ülkede iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölümler yani iş cinayetleri AKP döneminde azalmak bir yana arttı. SGK verilerine göre AKP’nin ilk yılı olan 2003’te 811 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını kaybederken bu sayı 2016 yılında 1405’e yükseldi.  2003-2016 arası dönemde resmi verilere göre bildirimi yapılan iş kazaları sonucu ölen işçi sayısı 17 bine yaklaştı.  Bir diğer ifadeyle resmi verilere göre AKP döneminde yılda ortalama 1132 işçi yaşamını yitirdi.

[Haber görseli]

Her dosya bir ölüm

DİSK-AR tarafından yapılan “AKP döneminde emek” başlıklı raporda SGK verilerine dayanarak yapılan araştırma dikkatlerden kaçan bir ayrıntıyı ortaya koydu.
Şöyle ki, SGK iş kazası sonucu ölümleri iş kazası bildirimlerine göre açıklıyor. Ancak bu veriler eksik ve ham. Çünkü daha sonra SGK tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan vakalar açılan davalar ve müfettiş incelemesi sonucu iş kazası ve meslek hastalığı sayılıyor. Böylece iş kazası ve meslek hastalığı sonucu gerçek ölüm sayısı ortaya çıkıyor. Bir diğer ifadeyle iş kazası sonucu gerçek ölüm sayısı SGK ’nın iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri bağlanan dosya sayısında gizli. Her dosya bir işçi ölümünü ifade ediyor.

Örneğin 2005-2016 dönemi SGK verilerine göre bildirim yapılan iş kazası sonucu ölümsayısı 15 bin 330 iken, iş kazası sonucu ölüm geliri bağlanan dosya (vaka) sayısı 28 bin 195. Neredeyse iki katı.
Bu arada ülkedeki iş cinayetleri sayı ve ölümlü kaza oranlarını da bir kez daha hatırlatmakda yarar var.  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm nedeniyle aylık bağlanan vaka sayısı esas alındığında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümoranları yüzde binde 22’nin üzerine çıkıyor. Bu oran AB ülkelerinin 12 katı anlamına geliyor.

Ölümlü iş kazası oranı Eurostat 2014 verilerine göre AB ülkelerinde yüz binde 1.8 civarında.
Türkiye’de iş kazası sonucu ölüm sıklığı AB’nin 12 katı…

Ziyaretçi Yorumları

İlgili Terimler :