TEVFİK KIZGINKAYA YAZDI- CUMHURİYET HALK PARTİLİ OLABİLMEK

Ana Sayfa » İÇ ve DIŞ SİYASET » TEVFİK KIZGINKAYA YAZDI- CUMHURİYET HALK PARTİLİ OLABİLMEK

15.09.2020 - 9:23

TEVFİK KIZGINKAYA YAZDI- CUMHURİYET HALK PARTİLİ OLABİLMEK

 

Cumhuriyet Halk Partili Olabilmek

 

RTE-AKP iktidarı adım adım Türkiye Cumhuriyetinin yönetim şeklini değiştirirken,

Demokratik Laik Sosyal Hukuk Devleti niteliği yok edilirken,

Ekonomiden sağlığa, eğitimden uluslar arası ilişkilere kadar sorunlar yaşanırken,

Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün soyadı üzeride yaşanan tartışmalara bakınca bu yazı kaçınılmaz oldu.

Bu koşullarda yanıtlamamız gereken sorular var.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP);

 • Bugün siyasi koşullarında kurulmuş bir parti midir?
 • İdeolojisi altı ok olan işlevini tamamlamış tarihi bir partimidir?
 • Sadece sosyal demokrat bir partimidir?
 • Siyasi kimliğini arayan bir partimidir?

*****

Kuruluşu ve ideolojisi, partilerin siyasi kimliğini belirler. Partiler, siyasi kimlikleri ve ideolojileri temelinde hedef kitlelerini ve politikalarını belirlerler, örgütlenirler ve iktidar olmak için çalışırlar. Bu doğrularla bakarak yukarıdaki sorulara yanıt vermeye çalışalım.

Ana hatlarıyla, Cumhuriyet Halk Partisinin Kuruluşuna ve uygulamalarına bakalım.

 • Kuruluşu, Ulusal Egemenlik ve Tam Bağımsızlık yolunda verilen Kurtuluş Savaşına dayanır.
 • Örgütü, emperyalist işgale karşı direnen Halk’tır, Kuvayı Milliye Hareketleridir.
 • Kuruluş kararı, Sivas Kongresinde alınmıştır.
 • Kuruluş adı, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’dir.
 • Kurucusu, Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.
 • Demokrasinin çatısı olan TBMM’yi kurmuştur.
 • Emperyalist işgale karşı TBMM’de demokrasinin kuralları ile Kurtuluş Savaşını yönetmiş ve kazanmıştır.
 • Lozan Barış Antlaşmasıyla Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğunu tüm dünyaya kabul ettirmiştir.
 • Halk Fırkası (Partisi) adını almıştır.
 • Halk Partisi olarak TBMM’de Cumhuriyeti ilan etmiştir,
 • Cumhuriyet Devrimi yasalarını çıkartmıştır.
 • Ülke yönetiminde çok partili dönemi başlatmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisinin İdeolojisi ve Altı Ok, Tüzüğünün Kuruluş ve İlkeler maddesinde var olduğu şekilde;

 • Antiemperyalist’tir, Ulusal Egemenliği ve Tam Bağısızlığı kabul eder.
 • Halkçı’dır, Halkçılık temelinde kurulmuştur, demokrasi ilkesi olarak tanımlar.
 • Devrimci’dir, Cumhuriyet Devriminin ilan etmiştir, değişen koşullarda çağdaş ve ileri çözümler üretir.
 • Cumhuriyetçi’dir, yönetim şekli olarak katılımcı ve sivil toplumcu demokrasiyi kabul eder,
 • Milliyetçi’dir, “Yurtta Barış Dünyada Barış” temelinde ülkemizin ve ulusun çıkarlarını koru, tüm yurttaşları ulusun eşit haklara sahip bireyleri olarak kabul eder,
 • Devletçi’dir, sosyal hukuk devletini dengeli, sağlıklı ve huzurlu bir topluma ulaşmanın kurumsal çatısı olarak görür,
 • Laik’tir, dinin siyasal ya da kişisel çıkarlara alet edilmesine karşıdır, inançlara saygılıdır.
 • Sosyal Demokrat’tır, Özgürlük, Eşitlik, Dayanışma, Barış, Emeğin yüceliği, Hukukun üstünlüğü, Dengeli kalkınma, Gönenç (Refah), Doğanın ve çevrenin korunması ilkelerini kabul eder.

*****

Cumhuriyet Halk Partisine üye olan her bir kişi, üyelik formuna atığı imza ile parti tüzüğünü ve programını kabul ettiğini beyan etmiştir. Tüzüğünde yer alan tarihini, kurucusunu, ilkelerini ve siyasi kimliğini kabul etmiştir, reddedemez.

Bu kural herkes için geçerli iken, ülkemizin içinde bulunduğu siyasi koşullarda kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün soyadı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisinin kamuoyunda tartışılmasına neden olmanın hiçbir gerekçesi ve mazereti söz konusu olamaz.

TBMM tarafından (24 Kasım 1934) oy birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmiştir. Kararı veren siyasi iradenin sahibi Cumhuriyet Halk Parti’dir ve Tüzüğünün 2. Maddesinde “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür” yazılıdır.

Parti tarihinin bir bölümünü, kurucusunu ve ilkelerinin bazılarını reddeden bir düşünceye sahip kişiler, düşüncelerine uygun başka bir siyasi partiye üye olabilir ya da parti kurabilirler. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisinin değerlerini, ilkelerini ve siyasi kimliğini değiştiremezler, değiştirmeye de teşebbüs edemezler.

*****

Mustafa Kemal Atatürk’ü; Cumhuriyet karşıtlarının söylediği gibi, Mustafa Kemal ve Atatürk diye iki farklı kişi olarak görmek, Mustafa Kemal’i tarihi bir kahraman olarak bırakarak Atatürk’ü ve O’nunla özdeşleşen Demokratik Laik Cumhuriyeti yok etmeyi hedefleyenleri doğrulamak demektir.

Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü, O’nun adının ardına saklanarak Cumhuriyetimizin ilkelerini yok eden ve bugünleri yaratan 12 Eylül darbecilerinin yaptıkları olarak kabul etmek de aynı amaca hizmet etmek demektir.

Solculuğu “Mustafa Kemal’e evet, Atatürk’e hayır” olarak görenlere de sormak gerekiyor.

Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşına evet, Cumhuriyet Devrimine hayır mı diyorlar?

Saltanatın kaldırılmasına, tekkelerin ve tarikatların kapatılmasına hayır mı diyorlar?

Cehalete karşı uygulanan toplu eğitime, Dil Devrimine hayır mı diyorlar?

Sefalete karşı uygulanan toplu kalkınma politikasına ve devletçilik anlayışıyla yapılan planlı sanayileşmeye hayır mı diyorlar?

Kendi Devrimiyle ve Devrimcisiyle buluşamayanlar kendi Halkıyla nasıl buluşacaklar?

*****

Mustafa Kemal Atatürk, bir insandı. Her insan gibi doğdu, yaşadı ve öldü. Bugün yaşayan ve gelecekte de yaşayacak olan ise düşünceleri ve bıraktığı eserlerdir.

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyen Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının amacını bıraktığı eserlerle göstermiştir.

 “Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi.”

Cumhuriyet Halk Partili olmak ayrıcalıktır. Ancak her üye Cumhuriyet Halk Partisi tarihine, Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’e, düşüncelerine,  ilkelerine ve eserlerine sahip çıkmakla da sorumlu ve görevlidir.

“Neden CHP’liyim” sorusuna, üyesinden Genel Başkanına kadar herkesin iyi düşünmesi ve dürüstçe yanıt vermesi, hiç olmazsa kendisine itiraf etmesi gerekir.

 

Tevfik KIZGINKAYA

14.09.2020

Ziyaretçi Yorumları

İlgili Terimler :